معرفی مدیریت

 

دانشگاه بوعلی سینا به عنوان یکی از دانشگاه های جامع و معتبر وابسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در عرصه های علمی، آموزشی و پژوهشی دارای جایگاه ویژه ملی و بین المللی می باشد. درحال حاضر دانشگاه بوعلی سینا در تمامی مقاطع تحصیلی در دوره های روزانه، شبانه و نیمه حضوری در 13 واحد آموزشی وابسته و اقماری به دانشجویان خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می نماید.

در آخرین ساختار اصلاح شده دانشگاه که در جلسه مورخ 24/3/1390 دور ششم هیأت امناء دانشگاه بوعلی سینا به تصویب رسیده است، مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات به عنوان واحد متولی اجرای سیاستهای مدیران ارشد دانشگاه ، زیرمجموعه حوزه ریاست قرار گرفته که در امور مربوط به بودجه و تشکیلات ایفای نقش می کند.

 

 

شرح وظایف مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات

 

-       انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه با هماهنگی ریاست دانشگاه و معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی.

-       پیگیری اعتبارات پاداش پایان خدمت کارکنان ازطریق وزارت متبوع.

-       دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.

-       بررسی و مبادله موافقت نامه­ های مربوط به فعالیت­های هزینه ­ای واحدهای تابعه دانشگاه و طرحهای مصوب تملک دارایی­های سرمایه­ ای ملی، وزارتی و استانی.

-       مستندسازی پروژه های پیشنهادی برای طرح در کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری مدیریت طرحهای عمرانی.

-       انجام پیش بینی های لازم برای تهیه و تنظیم درج اطلاعات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و منابع اختصاصی در سامانه لایحه بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

-       پیگیری مصوبات مربوط به دانشگاه در سفرهای ریاست محترم جمهوری استان و ارائه گزارشات مقطعی به استانداری.

-       انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ­ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی.

-       برنامه­ ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار، تحول اداری، بهره ­وری و ارزیابی عملکرد.

-       تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، تشکیلات تفصیلی دانشگاه و شرح وظایف هر یک از پست­های مصوب با همکاری واحدهای ذیربط.

-       مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر هیأت علمی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت برای کارکنان مزبور.

-       شرکت فعال در شوراها و کمیته ­های داخل و خارج از دانشگاه و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط حسب مورد. (کمیته مناقصات و مزایده، کمیته نیروی انسانی، هیأت اجرایی، کمیته مخاطرات زیست محیطی و ...)

-       مطالعه، برنامه ­ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه ­سازی و انطباق نظام های مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه­ های توسعه دانشگاه.

-       انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، سیستم­ها و روش­های مورد عمل در دانشگاه.

-         انجام طرح­های مطالعاتی برای تعیین استراتژی و خط ­مشی کلی در مورد اصلاح مقررات و آئین­نامه ­های داخلی دانشگاه با هدف ساده ­سازی و هماهنگ ساختن آنها.

-         اجرای برنامه ­های آموزشی، کارگاه­ های آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول ‌اداری و بهره ­وری.

-         دبیر کمیته بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانشگاه، دبیر اقتصاد مقاومتی دانشگاه، عضو حقوقی در هیات اجرایی منابع انسانی، عضویت حقوقی در شورای اداری، عضویت حقیقی در کمیسیون معاملات، عضویت حقیقی در کمیته مدیریت بحران، عضویت در کمیته حوادث غیر مترقبه، عضویت در کارگروه واگذاری و سرمایه گذاری دانشگاه، عضویت حقوقی و حقیقی در سایر کارگروه ها

-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.