اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی _ فرهنگی عفاف و حجاب (دوره دوم)

 

 شروع ثبت نام دوره آموزشی مذکور از تاریخ 1402/08/28 لغایت 1402/08/30 می باشد. 

با توجه به محدودیت ثبت نام، درصورت تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود ندارد.