کارکنان


حمید مسعودیان
- مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : dpm@basu.ac.ir

تلفن : 38380862-081


داخلی : 464
نسیم غلامی
- کارشناس مسئول برنامه ریزی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : n.gh_dpm@basu.ac.ir

تلفن : 38380862-081


داخلی : 539
محسن هوشمندی اکمل
- معاون برنامه، بودجه و تشکیلات -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : m.hoshmandi@basu.ac.ir

تلفن : 38380862-081


داخلی : 468
علی رنگچی
- کارشناس برنامه و بودجه -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 38380233-081


داخلی : 468
آرزو نشاطی تنها
- رئیس گروه بودجه -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : a.n_dpm@basu.ac.ir

تلفن : 38380862-081


داخلی : 461