محمدمهدی غفاری
معاون مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : m.ghafari@basu.ac.ir
 

تلفن : 31401252-081


داخلی : 1252
آرزو نشاطی تنها
رئیس گروه بودجه
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : a.n_dpm@basu.ac.ir
 

تلفن : 31401255-081


داخلی : 1255
نسیم غلامی
کارشناس مسئول برنامه‌ریزی
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : n.gh_dpm@basu.ac.ir
 

تلفن : 31401251-081


داخلی : 1251
علی رنگچی
کارشناس برنامه و بودجه
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل : a.rangchi@basu.ac.ir
 

تلفن : 31401254


داخلی : 1254

نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی واحد سازمانی تلفن همراه شماره داخلی شماره مستقیم شماره فکس پست الکترونیکی
حمید مسعودیان مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات   1250 31401250    
نسیم غلامی کارشناس برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات، آموزش کارکنان مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات   1251 31401251    
محمدمهدی غفاری معاون مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات   1252 31401252    
لیلا ایزدی کارشناس تشکیلات مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات   1253 31401253    
علی رنگچی کارشناس بودجه مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات   1254 31401254    
آرزو نشاطی تنها رئیس گروه بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات   1255 31401255