تذکر مهم : اطلاعیه‌های این صفحه منحصراٌ جهت بهره‌برداری اعضای غیر هیات علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی) می‌باشد.

فرم شناسنامه آموزشی جهت ارتقاء و رتبه بندی کارکنان 

تذکر مهم (شناسنامه آموزشی):

1- در حال حاضر تکمیل فرم شناسنامه آموزشی و ارسال آن از طریق اتوماسیون اداری صرفا برای کارمندانی الزامی است که زمان ارتقاء ایشان توسط اداره کارگزینی اعلام شده است.

2- مستندات آموزشی مربوط به فرم شناسنامه آموزشی جداگانه و با هماهنگی خانم غلامی ارسال شود.