برگزاری آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه (ویژه کارشناسان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه)

10 07 2023 08:15
کد خبر : 6975372
تعداد بازدید : 416

 

قابل توجه همکاران گرامی

 دوره آموزشی شغلی، تخصصی ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه ها و کارگاه‌های دانشگاه به مدت 8 ساعت به شرح زیر برگزار می‌گردد. حضور جنابعالی با هماهنگی مسئول مافوق در دوره‌های مذکور ضروری است.

 

عنوان دوره : دوره آموزشی سامانه خدمات آزمایشگاهی

ساعت : 4 ساعت

مدرس : آقای دکتر سید علی حسینی سیر

زمان : یک شنبه 25/4/1402 – از ساعت 8 الی 12 صبح

مکان : سا ختمان مرکزی  - سالن اجتماعات شهید ایزدی

 

عنوان دوره : دوره تخصصی HSE- ایمنی لیزر

ساعت : 2 ساعت

مدرس : آقای دکتر بابک ژاله

زمان : سه شنبه 27/4/1402  -  از ساعت 10 الی 12 صبح

مکان : ساختمان مرکزی  -  سالن اجتماعات شهید ایزدی

 

تذکر مهم :

1- حضور کلیه کارشناسان آزمایشگاه ها، و کارگاه ها در دوره های آموزشی مذکور الزامی می باشد.

2- در صورت حضور کامل و به موقع کارشناسان محترم در دوره های مذکور گواهی آموزشی پایان دوره صادر می گردد.