منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
همکاران

آقای حمید مسعودیان
مدیر برنامه، بودجه و تشکیلات
تحصیلات: اقتصاد اسلامی
تلفن: 38380862
تلفن داخلی: 459
محسن هوشمندی اکمل
معاون برنامه، بودجه و تشکیلات
تحصیلات: مدیریت MBA
تلفن: 38380233
تلفن داخلی: 468
حمیدرضا دانشگر مقدم
رئيس گروه بررسی تشکيلات
تحصیلات: اقتصاد نظری
تلفن: 38380233
تلفن داخلی: 468
آرزو نشاطی تنها
رئیس گروه بودجه
تحصیلات: مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
تلفن: 38380862
تلفن داخلی: 459
نسیم غلامی
کارشناس تشکيلات
تحصیلات: تکنولوژی آموزشي
تلفن: 38380862
تلفن داخلی: 459
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند