لینک ها

    لینکی وجود ندارد.

شرح وظایف مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات

-       انجام كليه امورمربوط به تهيه و تدوين بودجه دانشگاه با هماهنگي ریاست دانشگاه و معاونت توسعه مديريت و پشتيباني.
-       پیگیری اعتبارات پاداش پایان خدمت کارکنان ازطریق وزارت متبوع.
-       دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.
-       بررسي و مبادله موافقت نامه­هاي مربوط به فعاليت­هاي هزینه­ای واحدهای تابعه دانشگاه و طرحهای مصوب تملک دارایی­های سرمایه­ای ملی، وزارتی و استانی.
-       مستندسازی پروژه های پیشنهادی برای طرح در کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه با همکاری مدیریت طرحهای عمرانی.
-       انجام پیش بینی های لازم برای تهیه و تنظیم درج اطلاعات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای و منابع اختصاصی در سامانه لایحه بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
-       پیگیری مصوبات مربوط به دانشگاه در سفرهای ریاست محترم جمهوری استان و ارائه گزارشات مقطعی به استانداری.
-       انجام بررسي هاي سازماني به منظور برنامه­ريزي و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه با همكاري مديريت منابع انسانی و پشتيباني.
-       برنامه­ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار، تحول اداري، بهره­وري و ارزیابی عملکرد.
-       تهيه و تنظيم نمودار سازماني، تشكيلات تفصیلی دانشگاه و شرح وظایف هر یک از پست­های مصوب با همكاري واحدهاي ذيربط.
-       مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير هيأت علمي و اجراي برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت براي كاركنان مزبور.
-       شركت فعال در شوراها و كميته­های داخل و خارج از دانشگاه و اظهارنظر پيرامون مسائل مربوط حسب مورد. (کمیته مناقصات و مزایده، کمیته نیروی انسانی، هیأت اجرایی، کمیته مخاطرات زیست محیطی و ...)
-       مطالعه، برنامه­ريزي و نظارت بر طراحي، بهينه­سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه­هاي توسعه دانشگاه.
-       انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني، ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني، سيستم­ها و روش­هاي مورد عمل در دانشگاه.
-         انجام طرح­هاي مطالعاتي براي تعيين استراتژی و خط­مشی کلی در مورد اصلاح مقررات و آئين­نامه­هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده­سازي و هماهنگ ساختن آنها.
-         اجراي برنامه­هاي آموزشي، كارگاه­هاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول ‌اداري و بهره­وري.
-         انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند