شماره تماس مستقیم: 38380862-081  

شماره تماس داخلی : 459

نمابر: 38380862-081

نشانی : همدان - بلوار شهید احمدی روشن - سازمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

طبقه اول اتاق شماره 30

 مديريت برنامه، بودجه و تشکيلات
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند